Έναρξη μαθήματος «Φωτονική Τεχνολογία στις Τηλεπικοινωνίες»

Home / Announcements / Έναρξη μαθήματος «Φωτονική Τεχνολογία στις Τηλεπικοινωνίες»

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα «Φωτονική Τεχνολογία στις Τηλεπικοινωνίες» για το χειμερινό εξάμηνο της ακαδημαϊκής  χρονιάς 2020-2021, θα διεξάγεται κάθε Δευτέρα 15.15-18.00 μέσω της πλατφόρμας Webex ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://pcrliccsntua.my.webex.com/pcrliccsntua.my/j.php?MTID=m8faaf7ba147234a8e058f64a2284c9c0

Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή ένα τέταρτο πριν την έναρξη του μαθήματος για τη διευκόλυνσή σας και την αντιμετώπιση τυχόν τεχνικών θεμάτων. Αν σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης, εισάγεται τη φράση “photonics” στο αντίστοιχο πεδίο. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας της πλατφόρμας του webex, εναλλακτικά θα χρησιμοποιηθεί εκείνη του zoom μετά από ανακοίνωση στο site του μαθήματος και στο mycourses.

Για ερωτήσεις σχετικά με τη διεξαγωγή του μαθήματος αλλά και πιθανά τεχνικά προβλήματα κατά τη σύνδεσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της  ηλεκτρονικής διεύθυνσης: hav@mail.ntua.gr.