Η φωτονική – μετεξέλιξη της ηλεκτρονικής – και οι εφαρμογές της