Άρθρο από την Ελευθεροτυπία
Δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 1995