0

Εγκρίθηκαν οι ερευνητικές προτάσεις SPRINTER και LOLIPOP

2 νέες ερευνητικές προτάσεις εγκρίθηκαν μέσα από το ανταγωνιστικό πλαίσιο χρηματοδότησης της ΕΕ και θα ξεκινήσουν σύντομα υπό τον συντονισμό του PCRL. Μάλιστα και τα 2 πέτυχαν την υψηλότερη [...]