0

Διεξαγωγή μαθήματος “Φωτονική Τεχνολογία στις Τηλεπικοινωνίες”- Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Το μάθημα “Φωτονική Τεχνολογία στις Τηλεπικοινωνίες” ξεκινάει τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 και θα γίνεται κάθε Δευτέρα στις 15:15 – 18:00. Το πρώτο μάθημα, τη Δευτέρα 11 [...]